เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2015
ปรับปรุง 17/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 515921
Page Views 657642
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558
ลิ้งค์น่าสนใจ

แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านอาคารสถานที่
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการประชาสัมพันธ์
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิไกรวิทยา คลองพิไกร พรานกระต่าย
2 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย 0
3 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง คลองพิไกร พรานกระต่าย
4 โรงเรียนบ้านคุยแขวน คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
5 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
6 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
7 โรงเรียนบ้านไร่ดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
8 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
9 โรงเรียนวัดโพธาราม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
10 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย 775557
11 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
12 โรงเรียนบ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย 055-853065
13 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย
14 โรงเรียนบ้านเก่า ท่าไม้ พรานกระต่าย
15 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ พรานกระต่าย
16 โรงเรียนบ้านสมอโคน ท่าไม้ พรานกระต่าย
17 โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย
18 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ พรานกระต่าย พรานกระต่าย
19 โรงเรียนดรุณานุกูล พรานกระต่าย พรานกระต่าย 055-761202
20 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย 0-5576-1354
21 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม พรานกระต่าย พรานกระต่าย
22 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย
24 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย
25 โรงเรียนบ้านลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย
26 โรงเรียนบ้านลานทอง วังควง พรานกระต่าย -055760059
27 โรงเรียนบ้านหนองทราย วังควง พรานกระต่าย
28 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วังควง พรานกระต่าย
29 โรงเรียนบ้านนานอก วังควง พรานกระต่าย
30 โรงเรียนบ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย
31 โรงเรียนบ้านวังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย
32 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย
33 โรงเรียนบ้านวังตะแบก วังตะแบก พรานกระต่าย
34 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย
35 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วังตะแบก พรานกระต่าย
36 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย
37 โรงเรียนบ้านบางลาด หนองหัววัว พรานกระต่าย
38 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก หนองหัววัว พรานกระต่าย
39 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
40 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
41 โรงเรียนบ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
42 โรงเรียนบ้านแคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
43 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
44 โรงเรียนบ้านหนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย
45 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย
46 โรงเรียนบ้านเขาคีริส เขาคีริส พรานกระต่าย
47 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส พรานกระต่าย
48 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย 08-9907-5865
49 โรงเรียนบ้านเมืองพาน เขาคีริส พรานกระต่าย
50 โรงเรียนบ้านหนองจิก จันทิมา ลานกระบือ
51 โรงเรียนบ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ 0-5575-4916
52 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ช่องลม ลานกระบือ
53 โรงเรียนบ้านเกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ
54 โรงเรียนเทศบาลช่องลม ช่องลม ลานกระบือ 055741846
55 โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม ลานกระบือ
56 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ
57 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง บึงทับแรต ลานกระบือ
58 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ 06-4391-6939
59 โรงเรียนบ้านเด่นพระ บึงทับแรต ลานกระบือ
60 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
61 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ 055856343
62 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
63 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
64 โรงเรียนบ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
65 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ
66 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
67 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ ลานกระบือ
68 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
69 โรงเรียนบ้านหนองแขม ลานกระบือ ลานกระบือ
70 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ
71 โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองหลวง ลานกระบือ
72 โรงเรียนบ้านทรายทอง หนองหลวง ลานกระบือ
73 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
74 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ หนองหลวง ลานกระบือ
75 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ลานกระบือ
76 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
77 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบือ
78 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ
79 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ โนนพลวง ลานกระบือ
80 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง โนนพลวง ลานกระบือ
81 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) โนนพลวง ลานกระบือ 0-5573-1167
82 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
83 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
84 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร
85 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร
86 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณฑี เมืองกำแพงเพชร 0-5586-7560
87 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร
88 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
89 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร 055705545
90 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
91 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
92 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
93 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
94 โรงเรียนบ้านไทรย้อย ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
95 โรงเรียนสหวิทยาคม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
96 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
97 โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร -
98 โรงเรียนวัดอุทุมพร ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
99 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
100 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
101 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
102 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร
103 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร 055-876082
104 โรงเรียนสาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร
105 โรงเรียนบ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร
106 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร
107 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055-799251
108 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นครชุม เมืองกำแพงเพชร
109 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055799250
110 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นครชุม เมืองกำแพงเพชร
111 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055799223
112 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
113 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
114 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
115 โรงเรียนบ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
116 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
117 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
118 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
119 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
120 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
121 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
122 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
123 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 (หนองปล้อง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
125 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
127 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
128 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร 055-852187
129 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
130 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
131 โรงเรียนบ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
132 โรงเรียนบ้านหนองรี วังทอง เมืองกำแพงเพชร
133 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร 055760062
134 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง วังทอง เมืองกำแพงเพชร
135 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
136 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
137 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร 0-5578-0541
138 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
139 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
140 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร 055854896
141 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
142 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
143 โรงเรียนบ้านหนองกรด สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
144 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
145 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
146 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
147 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
148 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
149 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
150 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
151 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
152 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
153 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
154 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
155 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
156 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร -
157 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
158 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
159 โรงเรียนบ้านตลุกงาม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
160 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
161 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
162 โรงเรียนบ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร 055-773546
163 โรงเรียนบ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
164 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
165 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
166 โรงเรียนบ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร 0946695160
167 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
168 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
169 โรงเรียนบ้านโนนสมอ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
170 โรงเรียนบ้านคลองเรือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
171 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
172 โรงเรียนวัชรวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
173 โรงเรียนอนุบาลภูขจร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
174 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
175 โรงเรียนวรนารถวิทยากำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
176 โรงเรียนอนุบาลวาริน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
177 โรงเรียนวัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
178 โรงเรียนองอาจวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
179 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
180 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
181 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
182 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
183 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
184 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
185 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
186 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร 0833843086
187 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
188 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
189 โรงเรียนบ้านโนนโก ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
190 โรงเรียนบ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
191 โรงเรียนอนุบาลไอรฎา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
192 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
193 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
194 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
195 โรงเรียนบ้านวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร
196 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร
197 โรงเรียนบ้านท่านา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
198 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
199 โรงเรียนบ้านดงซ่อม โกสัมพี โกสัมพีนคร 055-760-026
200 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพี โกสัมพีนคร
201 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โกสัมพี โกสัมพีนคร
202 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร
203 โรงเรียนบ้านหนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร
204 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ โกสัมพี โกสัมพีนคร
205 โรงเรียนบ้านคลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร
206 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร
207 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร
208 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง โกสัมพี โกสัมพีนคร
209 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร
210 โรงเรียนบ้านไทยทวี โกสัมพี โกสัมพีนคร
211 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม
212 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา พานทอง ไทรงาม
213 โรงเรียนบ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม
214 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม
215 โรงเรียนบ้านโนนจั่น พานทอง ไทรงาม
216 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม มหาชัย ไทรงาม
217 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม
218 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม
219 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ มหาชัย ไทรงาม
220 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม
221 โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า ไทรงาม
222 โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองคล้า ไทรงาม
223 โรงเรียนบ้านหัวยาง หนองคล้า ไทรงาม
224 โรงเรียนบ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม
225 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน หนองทอง ไทรงาม
226 โรงเรียนบ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม
227 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองทอง ไทรงาม
228 โรงเรียนบ้านหนองทอง หนองทอง ไทรงาม
229 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม
230 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง ไทรงาม 0-5574-9246
231 โรงเรียนบ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม
232 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม
233 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม 055-859089
234 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง ไทรงาม 055749240
235 โรงเรียนบ้านจิกลาด หนองไม้กอง ไทรงาม
236 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม 055859239
237 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม
238 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม
239 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม 055791116
240 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา ไทรงาม ไทรงาม
241 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สาขาบ้านหนองไม้แดง ไทรงาม ไทรงาม