กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภรภัค ศรีจักรากุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 055-856343
อีเมล์ : Jodlod_state@hotmail.co.th

นางศรีไพร พันธ์โนราช
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 055-856343

นายขรรค์ชัย ภูพานคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2