ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร งานวัดผลประเมินผล
17 ส.ค. 58 อบรมสหกรณ์
ชุดสุภาพ
16 ส.ค. 58 BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ BIKE FOR MOM (ไบค์ ฟอร์ มัม)ปั่นเพื่อแม่
12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2