สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเป็นตราประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

พระราชทานให้โรงเรียนโดยมีอักษรกำกับใต้พระตรา

"โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร